AIA Tranbjerg Håndbold

Velkommen

Velkommen til AIA Tranbjerg!


Vi er glade for din interesse i klubben og håber du, at finder den information, som du har brug for.


Hjemmesiden trænger til en opfriskning - det er vi i fuld gang med!


Vi glæder os til at se dig i hallen - og har du spørgsmål skal du endelige ringe eller skrive til en i bestyrelsen.

Generalforsamling, 2024


Der afholdes Generalforsamling i Håndboldafdelingen

Onsdag d. 10. april kl. 18.30 i Klubhuset!

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende regnskabsår.

4. Indkomne forslag.

5. Valg:

- medlemmer af forretningsudvalget for 2-årig period.

- 1 revisor for 2-årig periode (en revison afgår efter tur årligt)

- 1 revisorsuppleant for 1-årig periode.

6. Eventuelt.

Kontakt os her